Ogłoszenie o naborze wniosków na „targowiska”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r. przyjął uchwałą nr 3383/2017 termin i miejsce  do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 8 maja 2017 r.

Link do ogłoszenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy