Formularze wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 – wersji 4z

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do maila z dn. 05.06.2019 r. przekazującego do stosowania wzory formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (w wersji 4z), a także przekazującego Książkę Procedur KP-611-392-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność dla działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD, oraz w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminu rozpoczęcia stosowania przez beneficjentów wersji 4z ww. formularzy, poniżej przekazuję następujące informacje.

  • Formularze wniosków w wersji 4z zostały podpisane przez Kierownictwo ARiMR w dniu 16.04.2019r.
  • Książka Procedur KP-611-392-ARiMR-2/z została podpisana przez Kierownictwo ARiMR w dniu 22.05.2019 r. a wchodzi w życie od 24.06.2019 r.
  • W dniu 05.06.2019 r. do SW przekazane zostały ww. formularze wniosków o płatność do stosowania, z tym, że formularze te będą stosowane przez beneficjentów poddziałania 19.2 od dnia zamieszczenia ich na stronach internetowych przez podmioty wdrażające ( 06 czerwca 2019r.).
  • Jak to zostało już wcześniej wskazane wszystkie dotychczasowe wnioski o płatność złożone przez beneficjentów w wersji formularza 3z powinny być rozpatrzone w ramach dotychczasowej Książki Procedur KP-611-392-ARiMR/1/z.

Dalsze informacje pod linkiem: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2)

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy