KOLEJNE OGŁOSZENIE (NR 4) O NABORZE ZA POŚREDNICTWEM NYSKIEGO KSIĘSTWA JEZIOR I GÓR

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR REALIZUJĄCEGO LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020, OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, ZAPRASZAJĄC WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE PODMIOTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW.

Link do ogłoszeń
Link do strony www. Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy