KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Marszałek Województwa Opolskiego informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wprowadza następujące zasady komunikacji z klientami:

  • załatwianie spraw w urzędzie od 16 marca do odwołania możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (poczta);
  • wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych departamentów w wyznaczonym miejscu.

Kontakt do komórki organizacyjnej urzędu:

  • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, dow@opolskie.pl, tel. 77 44 83 250
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy