OGŁOSZONY NABÓR WNIOSKÓW PRZEZ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

  • nr 26/2022 – dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej
  • nr 27/2022 – dot. przedsięwzięcia 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
  • Termin składania wniosków: 18.01.2022 r. – 01.02.2022 r.

Link do ogłoszeń

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy