Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłosił w dniu 08.06.2017 nabór wniosków na realizację operacji w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił w dniu 08.06.2017 r. nabór wniosków na realizację operacji w zakresie przedsięwzięcia 1.2.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań.

Szczegóły i dokumenty do pobrania w zakładce „Ogłoszenia o naborach” – link

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy