Ogłoszenie listy ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 3/2019

Na podstawie art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt. 9 i 10 Regulaminu Konkursu nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019, Jednostka Regionalna KSOW województwa opolskiego ogłasza listę ocenionych operacji.

Lista została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 16 kwietnia 2019 r. oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Lista ocenionych operacji województwa opolskiego

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy