Informacja o ogłoszonym Konkursie nr 2/2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Nabór wniosków na realizację operacji partnerów będzie realizowany na terenie całego kraju m.in. za pośrednictwem Jednostek regionalnych KSOW w terminie od 22 stycznia do 6 lutego 2018 r. Województwo Opolskie w ramach naboru do Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na rok 2018 dysponuje kwotą 430 000 PLN w podziale na 6 działań.

Aby wziąć udział w ww. Konkursie należy być podmiotem, który jest aktywnie zaangażowany w rozwój obszarów wiejskich oraz jest zarejestrowany w bazie Partnerów KSOW za pośrednictwem strony internetowej http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html.

Ogłoszenie o konkursie wraz z niezbędną dokumentacją zostały zamieszczone na stronie internetowej www.opolskie.ksow.pl

Wnioski o wybór operacji do realizacji w województwie opolskim można składać korespondencyjnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Piastowska 14,

45-082 Opole

lub osobiście:

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Hallera 9, 45-867 Opole, Segment C, sekretariat II piętro, pokój nr 43

od poniedziałku do piątku: 8:00 -15:00

tel. 77 44 83 205

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy