Uwaga Partnerzy KSOW ! – Konkurs nr 2/2018 – Zmiana formularzy: umowy i zestawienia rzeczowo-finansowego

Informacja dotyczy Partnerów KSOW aplikujących o środki unijne w ramach ogłoszonego Konkursu nr 2/2018. Nowy dokument „Zał. nr 5(2018)_Formularz umowy na realizację operacji”został podmieniony na stronie www.opolskie.pl i znajduje się pod linkiem .
Zamiana dokumentu została wprowadzona z dniem 16 stycznia 2018 r. Wprowadzone zmiany są korzystniejsze od poprzedniej wersji dla obu stron umowy.

Ponadto w celu uniknięcia braków w składanych przez partnerów KSOW wnioskach o wybór operacji w ramach Konkursu nr 2/2018 i wezwań do ich uzupełnienia, dokument „Zał nr 4a (2018)_Zał. nr 1 do wniosku o wybór operacji”, z powodu nie zaznaczonego w nim całego obszaru wydruku, został zamieniony na stronie internetowej Ministerstwa, portalu centralnym KSOW oraz opolskie.pl (dokument  dostępny pod linkiem jak wyżej) – zmiana dokumentu z dniem 10 stycznia 2018 r.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy