Nabór wniosków na realizację operacji dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłosiła nabór wniosków na realizację operacji:

– Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/14/2021 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

– Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/15/2021 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

– Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/9/2021 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej III.

Adres strony Stowarzyszenia, na której zamieszczono ogłoszenia:
http://wieshistoryczna.pl/strona/ogloszenia-o-naborach-wnioskow-2021/2342

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy