Weryfikacja rachunku bankowego w kontekście split payment

Pismo o sygnaturze nr DDD-WL.611.30.2018.AKK z dnia 8 października 2018 r., przesłane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie weryfikacji rachunku bankowego w kontekście split payment. Link

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy