Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiła 4 nabory wniosków

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłosił nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięć:

  • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość;
  • Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Przedsięwzięcia nr II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług;
  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia nr III. Działania proekologiczne;
  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  w ramach Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny.

Termin naboru wniosków:

od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017r.

 Link do strony www.: http://annaland.pl/1053/47/ogloszenie-o-naborze-nr-42017-52017-62017-i-72017.html

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy