PROW 2014-2020 wydłużony o 2 lata

Informujemy, iż Komisja Europejska decyzją z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zaakceptowała strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzającą m.in. wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2022. Decyzja ta oznacza wydłużenie realizacji PROW o 2 lata. Szczegóły znajdą Państwo na stronie  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategiczna-zmiana-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020

W związku z wydłużeniem okresu wdrażania PROW 2014-2020, Samorząd Województwa Opolskiego ma otrzymać dodatkowe środki na realizację działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w wysokości 8,8 mln EUR oraz operacji dot. „Gospodarki wodno-ściekowej” w wysokości 14,3 mln EUR.  Nabory na ten typ operacji planowane są w I kwartale 2022 roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy