Od 30 grudnia 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków ogłoszony przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zamieściła na swojej stronie internetowej  cztery ogłoszenia o naborze wniosków na:

– Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
– Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie   podejmowania działalności gospodarczej
– Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Link do strony

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy