Podpisywanie umów na operacje typu – gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy z beneficjentami na operacje typu – gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zostały podpisane m.in. umowy z następującymi beneficjentami :

  • Gmina Otmuchów – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów” na kwotę dofinansowania 442 736 PLN
  • Gmina Otmuchów – „Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach” na kwotę dofinansowania 885 912 PLN
  • Gmina Skoroszyce – „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina
    i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina
    (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków” na kwotę dofinansowania 1 986 981 PLN
  • Gmina Olszanka – „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” na kwotę dofinansowania 1 119 399 PLN
  • „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Głuchołazy – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Las i Nowy Las” na kwotę dofinansowania 1 740 025 PLN

Łącznie zostanie podpisanych 27 umów na kwotę dofinansowania 43 765 278 PLN

Podpisywanie umów na operacje typu - gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020
Gmina Skoroszyce
Podpisywanie umów na operacje typu - gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020
Gmina Otmuchów
Podpisywanie umów na operacje typu - gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020
Gmina Olszanka
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy