Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą w dniu 28 maja 2018 r. listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/ poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW 2014-2020 dla naboru od 12 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.

Link do listy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy