Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od dnia 08 lipca 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r.

O pomoc na operację może ubiegać się Gmina na operację w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu środków dla województwa opolskiego wynosi 2 377 165,42 €

Link do ogłoszenia i dokumentów aplikacyjnych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy