Wysokość środków dla województwa opolskiego w ramach PS WPR 2023 – 2027

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala i przesyła pisemną informację o wysokości środków dostępnych dla danego województwa w ramach interwencji LEADER/Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. W dn. 04.12.2023 r. MRiRW przesłało pismo o wysokości środków dostępnych dla województwa opolskiego. Zgodnie z pismem łączna wysokość środków dla województwa opolskiego przeznaczonych na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR wynosi 25 475 000 EUR.

Lista ocenionych LSR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy