Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PS WPR 2023-2027 – dla interwencji 1.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) — komponent Zarządzanie LSR

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 9 kwietnia 2024 r. przyjął uchwałę nr 12051/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji1.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) — komponent Zarządzanie LSR wraz z ogłoszeniem o naborze.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są pod linkiem 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy