Zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaktualizował  listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru od 14 listopada 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

LISTA

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy