Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dotyczy działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 i ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

Dokumenty dostępne pod linkiem

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy