NABÓR OGŁOSZONY PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „Kraina Dinozaurów”

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

Zarząd Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nr ogłoszenia 6/2018 z dnia 02.05.2018

Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

Termin składania wniosków: 18.05.2018 – 31.05.2018, do godz.15.00

Nr ogłoszenia 7/2018 z dnia 02.05.2018

Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.1.6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD)

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

Termin składania wniosków: 18.05.2018 – 31.05.2018, do godz.15.00

Szczegóły ogłoszenia pod linkiem: http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy