ZMIANA W ZAŁĄCZNIKACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU NR 4/2020

Zmieniono dwa załączniki do ogłoszenia o Konkursie nr 4/2020 tj. plan działania KSOW oraz Podręcznik kwalifikowalności kosztów w taki sposób,  iż pliki w postaci pdf zostały zastąpione plikami docx. Powyższe pliki udostępnione zostały 20 lutego 2020 r. na stronie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich.

Zmiana wynika ze skargi, w której wskazano m.in., że pliki w formacie pdf zamiast w tekstowej uniemożliwiają odczytanie programami typu translator mowy przez osoby niedowidzące, co wbrew prawu uniemożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy