Ocena LSR

7 kwietnia 2016 r. miało miejsce drugie posiedzenie Komisji ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Na posiedzeniu przyjęto do realizacji 11 Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa opolskiego. Limit dla województwa opolskiego dla LSR współfinansowanych z EFRROW na lata 2014-2020 wynosi 24 842 239,14 EUR, natomiast dla LSR współfinansowanej z EFMR na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000 EUR.
Planowany termin podpisania umów ramowych z Lokalnymi Grupami Działania to koniec kwietnia 2016 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 13/2016 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020z dnia 07 kwietnia 2016r. (PDF, 769.55 kB)

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy