Kolejne filmy z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”

W związku z nakręconymi  kolejnymi dwoma  filmami  z cyklu „Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło  filmy m.in. na kanale You Tube MRiRW.

  1. „Transfer wiedzy i innowacji”

Działanie M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna. Działanie to umożliwia rolnikom skorzystanie z oferty szkoleń w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwie. W szkoleniach oprócz rolnika udział mogą wziąć także: domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, właściciel lasu, wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” PROW 2014–2020. Udział tych osób w szkoleniach odbywa się na zasadzie dobrowolności, a szkolenia dla tych odbiorców są nieodpłatne.

 

2. „Wymiana pokoleniowa na obszarach wiejskich”

Kwestie młodych osób w rolnictwie były i są przedmiotem troski wszystkich krajów europejskich. W rolnictwie europejskim (w tym polskim), w którym dominują rodzinne gospodarstwa rolne, pomoc i wsparcie dla następców rolników przechodzących na emeryturę należy do kluczowych zadań Wspólnej Polityki Rolnej. Przejęcie gospodarstwa i prowadzenie produkcji rolnej przez naturalnych następców dotyczy wielu płaszczyzn, m.in. prawnej, społecznej, technologicznej i ekonomicznej. Instrumenty polityki rolnej w Polsce zawierają szereg rozwiązań wspierających wymianę pokoleniową. Polska aktywnie wykorzystuje możliwości, jakie daje Wspólna Polityka Rolna do zachęcenia młodych rolników do pozostania w rolnictwie i przejmowania gospodarstw. W ramach PROW 2014-2020, w sposób bezpośredni, wymiana pokoleniowa realizowana była poprzez takie instrumenty wsparcia jak: – Premie dla młodych rolników; – Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy