Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, zmienione załączniki do ogłoszenia o Konkursie nr 4/2020, udostępnione zostały 18 grudnia 2019 r. na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich. Wprowadzone zmiany

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,  Informuję, iż 9 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1858/2019 przyjął do stosowania formularz umowy o

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 10 grudnia br. zostały zmodyfikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi załączniki do ogłoszenia o konkursie nr 4/2020 dla partnerów KSOW. Wprowadzone

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął listy operacji informujące o kolejności

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Jeśli chcecie ze środków KSOW zrealizować w latach 2020-2021 projekty obejmujące grupę docelową z co najmniej 4 województw, Ministerstwo