Zakończył się III nabór wniosków na drogi lokalne w ramach PROW 2014-2020

 

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłoszonym w dniach od 14 listopada 2022 r.
do 9 stycznia 2023 r.
do Samorządu Województwa wpłynęło 40 wniosków o wartości całkowitej 116,7 mln PLN, a wartość dofinansowania wynosi 71,5 mln PLN, z tego:

  • 35 wniosków o wartości całkowitej 88,4 mln PLN i wartości dofinansowania na
    54,7 mln PLN zostało złożonych przez Gminy, oraz
  • 5 wniosków o wartości całkowitej 28,3 mln PLN, na kwotę dofinansowania
    16,8 mln PLN zostało złożonych przez Powiaty.

Aktualny dostępny limit środków w ramach ww. poddziałania wynosi ok. 62,5 mln PLN.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy