Nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy i płatność do poddziałania 19.2

Informujemy, iż od dnia 16 października 2017 r. obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy i płatność na operacje realizowane w ramach  poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020.

Link 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy