Nabór wniosków ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasił nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

  • nr 29/2023 – dot. przedsięwzięcia 2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych
  • Termin składania wniosków: od dnia 11.04.2023 r. do dnia 25.04.2023 r., do godz. 15.00

Link do ogłoszeń

Jednocześnie informuję, że spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego naboru odbędzie się w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie stowarzyszenia w Kluczborku, ul. Moniuszki 4 (I piętro)

Link do informacji o spotkaniu

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy