Pierwsze nabory w 2023 roku ogłoszone przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

nr 1/2023 z dnia 09.01.2023 r. – dot. przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Termin składania wniosków: od dnia 23.01.2023 r. do dnia 07.02.2023 r.

Link do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2023 z dnia 09.01.2023 r.

nr 2/2023 z dnia 09.01.2023 r. – dot. przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych

Termin składania wniosków: od dnia 23.01.2023 r. do dnia 10.02.2023 r.

Link do ogłoszenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy