Ważna informacja dla beneficjentów realizujących operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem o sygnaturze ROW.wrt.5505.1.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. informację na temat nowych danych do obliczania wskaźników zwodociągowania oraz skanalizowania.

Link do dokumentu

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy