Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 marca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru od 14 listopada 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 37 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy uzyskały minimalną liczbę punktów oraz mieszczą się w limicie środków dla województwa opolskiego i będą podlegały dalszej kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy.

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy