Punktacja w zakresie kryteriów wyboru operacji dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – kryteria statystyczne

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” na stronie internetowej

link https://bip.opolskie.pl/2016/09/budowa-i-modernizacja-drog-lokalnych/

zostały zamieszczone materiały w zakresie przygotowanej punktacji w zakresie kryteriów wyboru operacji – „statystycznych” (o których mowa w § 11 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 8 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 232 ze zm.), tj. dot. dochodu podatkowego gminy (kryterium 1), stopy bezrobocia w powiatach (kryterium 2), gęstości zaludnienia (kryterium 3) oraz długości dróg twardych w gminnych i powiatowych (kryterium regionalne – litera c).

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy