Lista rankingowa dot. operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru od 23 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 7 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa opolskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na ww. liście od pozycji nr 8 do pozycji nr 18 zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) wysokość odpowiedniego limitu środków. Wnioski te będą rozpatrywane w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w sytuacji, gdy zostaną zwolnione środki w ramach dostępnego limitu dla województwa opolskiego.

Lista dostępna >>> na stronie

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy