STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „EURO – COUNTRY” OGŁOSIŁO NABORY WNIOSKÓW

Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Ogłoszenie nr 3/2017 z dnia 21.08.2017 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE II Centra integracji i aktywizacji mieszkańców – dostępna infrastruktura rekreacyjna, cel szczegółowy 1.1. Zintegrowane i aktywne społeczeństwo, cel ogólny 1. Wysoka jakość mieszkańców obszaru Euro-Country.

Termin naboru wniosków:

od 4 września do 18 września 2017 r.

Link do strony www.: http://www.euro-country.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborach/846-ogloszenie-o-naborze-nr-3-2017.html

Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 21.08.2017 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE VI Dostępna infrastruktura turystyczna oraz obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie, cel szczegółowy 2.2. Atrakcyjna infrastruktura wykorzystująca lokalne zasoby, cel ogólny 2. Atrakcyjna oferta terenu w oparciu o lokalne zasoby.

Termin naboru wniosków:

od 4 września do 18 września 2017 r.

Link do strony www.: http://www.euro-country.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborach/847-ogloszenie-o-naborze-nr-4-2017.html

Nasze serwisy