Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach PROW 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Termin składania wniosków: od dnia 12 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 r.

Przewidywany limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi 25 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje poniżej  ogłoszenie

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy