Lista ocenionych operacji zgłoszonych w ramach Konkursu 5/2021 dla Partnerów KSOW

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4582/2021 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Opolskiego wpłynęło 20 wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 13 projektów na kwotę 317 429,21 zł.

Lista ocenionych operacji partnerów KSOW województwa opolskiego

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy