Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza  21. edycję konkursu „Opolska Marka”

Celem konkursu „Opolska Marka 2023” jest wyłonienie najlepszych produktów, produktów spożywczych, usług oraz pracodawców w województwie opolskim oraz szerokie promowanie opolskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do wykorzystania prestiżowego symbolu „Opolskiej Marki” podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a w szczególności:

  1. oznakowania produktu znakiem promocyjnym/logo konkursu,
  2. umieszczenia znaku promocyjnego/logo konkursu na frontowej części budynku, w którym znajduje się siedziba firmy,
  3. umieszczenia znaku promocyjnego/logo konkursu w swoich materiałach reklamowych.

Kategorie konkursowe:

  • Pracodawca roku
  • Usługa roku
  • Produkt roku
  • Produkt spożywczy

Do udziału w konkursie zapraszamy podmioty mające swoją siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: opolskamarka@opolskie.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 czerwca 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2024 r.

Regulamin konkursu Opolska Marka 2023

Załącznik nr 1 RODO

Formularz zgłoszeniowy – produkt roku

Formularz zgłoszeniowy – produkt spożywczy roku

Formularz zgłoszeniowy – usługa roku

Formularz zgłoszeniowy – pracodawca roku

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy