Wspieramy najlepszych – mamy stypendystów!

28 grudnia Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia uczennicom i uczniom na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Wspieramy najlepszych IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stypendia otrzyma 275 osób.

Stypendia przyznawane są uczennicom i uczniom VII i VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnionym w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Spośród 657 osób, które złożyły wnioski o stypendia,  275 najzdolniejszych uzyska wsparcie w kwocie 300 zł miesięcznie. Stypendium wypłacone zostanie z wyrównaniem od września br. i kontynuowane będzie aż do czerwca 2022r. Warunkiem uzyskania wsparcia była średnia ocen z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,9, średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,7. Kryterium wyboru był też przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie wyższy niż  1 685 zł netto (w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne, dochód nie wyższy niż 1 910 zł netto).

Projekt stypendialny współfinansowany ze środków unijnych realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego od 2008 roku. Do tej pory wsparcie uzyskało 2815 uczennic i uczniów na łączną kwotę 8 661 960 zł.

Serdecznie gratulujemy Stypendystkom i Stypendystom, życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, a także wielu sukcesów edukacyjnych!

Lista stypendystów 2021/2022

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy