Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały

Herb Województwa Opolskiego

Rozpoczęły się konsultacje publiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) dla projektu Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału

Herb Województwa Opolskiego

28 grudnia Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia uczennicom i uczniom na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Wspieramy najlepszych IV”,

To kolejny etap 4. edycji MBO. Obecnie odbywa się weryfikacja wszystkich zgłoszonych projektów pod kątem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu projektów

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego urząd marszałkowski nie pracuje w dniach 24 grudnia 2021 roku i 7