Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla

Herb Województwa Opolskiego

W związku z trwającym do dnia 27 marca 2020 r. naborem wniosków na dotacje w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz

Herb Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego informuje, że termin składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, których obowiązek składania wynika z ustawy  o odpadach

Herb Województwa Opolskiego

Opolska Chorągiew ZHP uruchomiła Opolską Służbę Harcerską. Każdy mieszkaniec województwa opolskiego może zadzwonić pod numer telefonu: +48 886 510 706 +48 513 900 013 lub napisać

Herb Województwa Opolskiego

Aby w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w jakim dziś jesteśmy,  ułatwić korzystanie z funduszy unijnych przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom w naszym