Ważny komunikat

Herb Województwa Opolskiego

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały

Herb Województwa Opolskiego

28 grudnia Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia uczennicom i uczniom na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Wspieramy najlepszych IV”,

Jankowice Wielkie, gm. Olszanka

To propozycja Zarządu Województwa Opolskiego, skierowana do mieszkańców wszystkich sołectw w województwie opolskim, która jest realizowana od roku 2020.  Marszałkowska

Herb Województwa Opolskiego
Konkurs „Europa w mojej okolicy”

Przybywa nam dróg, szpitali i ścieżek rowerowych. Chronimy bioróżnorodność. Zapewniamy lepszą opiekę osobom niesamodzielnym. Dla tych, którzy pragną zdobywać wiedzę

Herb Województwa Opolskiego

„Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”– rozstrzygnięcie konkursu literackiego i plastycznego, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020