Ważny komunikat

Herb Województwa Opolskiego

„Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”– rozstrzygnięcie konkursu literackiego i plastycznego, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020

Zaproszenie do głosowania

  EUROPEJSKI BUDŻET OBYWATELSKI (EBO), to pierwszy tego typu projekt w Europie, który pozwoli dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny na zdobycie nowych

#opolskiesiewspiera

#opolskiesiewspiera to regionalna akcja pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, której głównym założeniem jest dobra współpraca w regionie  w  trudnej sytuacji

Herb Województwa Opolskiego

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane

Herb Województwa Opolskiego

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Na pierwsze takie projekty czekamy do 31 stycznia