Opolski Medal „Serce Dziecku” – czas na zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież województwa opolskiego do zgłaszania kandydatur do przyznania wyjątkowego odznaczenia, jakim jest Medal „Serce Dziecku”, przyznawany już od 1987 roku.

Przez te wszystkie lata osobami nominowanymi przez dzieci do tego zaszczytnego wyróżnienia byli dorośli, którzy swoim szczególnym zaangażowaniem, otwartością na potrzeby i problemy dzieci przyczyniali się do ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Wnioski o nadanie Medalu rozpatruje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Wnioski w formie pisemnej proszę składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25 C, 45-315 Opole do   8 maja br. Oprócz danych kandydata (imię, nazwisko, numer telefonu) wniosek winien zawierać opis jego działalności, uzasadnienie wyboru oraz podpisy dzieci zgłaszających kandydaturę. Można dołączyć zdjęcia i materiały prasowe dotyczące działalności  osoby nominowanej.

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież, a nie osoby dorosłe bądź instytucje. Brak spełnienia tego warunku spowoduje odrzucenie wniosku.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 77 44 15 250 wew. 30.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy