Masz pomysł? Zgłoś inicjatywę do projektu „Opolskie dla młodzieży”!

„Opolskie dla młodzieży” to autorski projekt przygotowany przez Województwo Opolskie, w ramach którego Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w celu zwiększenia zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w  regionie.

Masz pomysł? Zgłoś inicjatywę do projektu „Opolskie dla młodzieży”!

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniono cztery organizacje pozarządowe, które wspólnie z młodzieżą do 30 listopada 2022 r. będą realizowały inicjatywy w następujących obszarach:

  • Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska realizator Chorągiew Opolska ZHP,
  • Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich– realizator Stowarzyszenie OSP powiatu KLB,
  • Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw sportowych– realizator Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
  • Opolskie dla młodzieżowychinicjatyw kulturalnych – realizator: Stowarzyszenie Opolskie Lamy,

Wymienione organizacje pozarządowe otrzymały środki finansowe na realizację zadań, w zakresie których będą finansować oddolne inicjatywy młodzieżowe, każdą w kwocie do 4 000 zł. To właśnie z tymi organizacjami grupy młodzieżowe, jako wnioskodawcy inicjatyw, nawiązują kontakt i realizują swoje pomysły, korzystając z ich wsparcia i doświadczenia.

Łączna suma młodzieżowych inicjatyw w regionie wyniesie minimum 120, w łącznej kwocie 600 000 zł. W każdym obszarze tematycznym, minimalna liczba inicjatyw to 30, w łącznej kwocie 150 000 zł.

Młodzieżowa Grupa Inicjatywna powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 16-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jedna osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej wniosek o realizację inicjatywy.

Masz pomysł na własną inicjatywę?

Przygotuj swój wniosek korzystając z elektronicznego formularza zgłoszenia inicjatywy:

Elektroniczny formularz zgłoszenia inicjatywy

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Opolskie dla młodzieży” znajdziesz na https://www.opolskie.pl/opolskie-dla-mlodziezy/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy