Przyznano stypendia na rok szkolny 2017/ 2018

Uwaga uczniowie i uczennice!

Wszystkim uczniom, którzy do dnia dzisiejszego, tj. 8 stycznia br., nie stawili się w Urzędzie w celu podpisania umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2017/2018, ww. umowa zostanie wysłana pocztą.

—————————————————————————————————————————————

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. zatwierdził listę stypendystów programu „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020, która znajduje się w załączniku poniżej.

W związku z powyższym prosimy uczniów oraz uczennice, a w przypadków osób niepełnoletnich – ich rodziców, o przybycie do dnia 21 grudnia br. do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w celu podpisania Umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2017/2018.

Czekamy na Was w godzinach od 8.00 do 15.30 w budynku Instytutu Śląskiego  przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu, w pokoju 101 (I piętro) .

 

UWAGA – 22 grudnia br. Urząd będzie nieczynny!!

Prosimy, aby osoby które przyjdą podpisać umowę miały ze sobą dane dotyczące rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium (numer rachunku, nazwę banku oraz imię i nazwisko oraz adres właściciela rachunku), a także dane osobowe stypendysty (przede wszystkim nr PESEL ucznia/uczennicy)

Osobom, które podpiszą ww. umowę po 21 grudnia, stypendium zostanie wypłacone  w styczniu 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że przyznano 200 stypendiów – pozostałe 50 stypendiów zostanie przyznane po zakończeniu uzupełniania wniosków przez osoby, do których wysłane zostały pisma – prosimy więc o jak najszybsze uzupełnienie braków.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 54 16 505/ 500/ 536.

Pierwsza lista stypendystów 2017/2018

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy