XXII edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa opolskiego do udziału w dwudziestej drugiej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży wiedzą o samorządzie na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Organizatorowi Konkursu zależy na kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianiu patriotyzmu lokalnego.

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym został wpisany przez Opolskiego Kuratora Oświaty na listę konkursów punktowanych przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

ETAP I – eliminacje szkolne, organizowane przez dyrektorów szkół (którzy ustalają formę tego etapu) pozwalające na wytypowanie 2 reprezentantów szkoły do udziału w etapie wojewódzkim realizowanym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

ETAP II – ETAP WOJEWÓDZKI, przeprowadzany przez Komisję Konkursową w dwóch częściach: I: pisemnej – dla wszystkich zgłoszonych uczestników i II: ustnej – dla 10 najlepszych uczestników wyłonionych po części pisemnej.

Etap wojewódzki odbędzie się 29 maja 2024 r. w godzinach 9.00 – 14.00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu, w sali konferencyjnej „Orła Białego” na Ostrówku. Wszelkie informacje organizacyjne wraz z zaproszeniem zostaną przesłane uczestnikom, zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego, drogą mailową.

 Na zwycięzców Konkursu czekają cenne  nagrody o wartości:

I miejsce – 1 000 zł brutto,

II miejsce –   800 zł brutto,

III miejsce –  600 zł brutto.

Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2024r. Dla usprawnienia komunikacji prosimy przesyłać informacje o zgłaszanych uczniach na adres: dep@opolskie.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod  numerem tel.: 77/ 44 45 546 lub  547.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu

Zagadnienia i literatura

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy