Nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 11 do 29 września br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem.

 

Nasze serwisy