Opolski Medal „Serce Dziecku” – czas na zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież województwa opolskiego do zgłaszania kandydatur do odznaczenia Medal „Serce Dziecku”.

Przez lata osoby nominowane do tego zaszczytnego wyróżnienia odznaczały się bezinteresowną działalnością, mającą na celu przede wszystkim dobro dzieci.

Nominowani do odznaczenia powinni cechować się otwartością na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sytuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia.

Wnioski o nadanie Medalu rozpatruje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Wnioski w formie pisemnej proszę składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25 C, 45-315 Opole do  20 maja br.

Oprócz danych kandydata wniosek musi zawierać opis jego działalności, uzasadnienie wyboru oraz podpisy dzieci zgłaszających kandydaturę. Można dołączyć zdjęcia i materiały prasowe dotyczące działalności  osoby nominowanej.

Proszę pamiętać, iż wnioskodawcami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież, a nie osoby dorosłe bądź instytucje. Brak spełnienia tego warunku spowoduje odrzucenie wniosku.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 77 44 15250 wew. 19.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy