Organizacja pracy UMWO od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego od 24 stycznia br. zmienia tryb pracy. Ograniczone będą także kontakty osobiste z klientami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów do dnia 28 lutego 2022 r. urzędy będą realizować zadania w trybie pracy zdalnej, na zasadach określonych przepisami ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

W związku z tym od dnia 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. praca świadczona będzie zdalnie przez pracowników we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Z pracy zdalnej będą wyłączeni pracownicy, realizujący zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Od 24 stycznia 2022 r. również kontakt osobisty z klientami zewnętrznymi Urzędu będzie możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy