Zarząd województwa w pełnym składzie

Z pewnymi perturbacjami, ale skutecznie sejmik dokonał wyboru piątego członka zarządu województwa, którym został Antoni Konopka.  Podczas lipcowej sesji sejmiku radni podjęli też apel w sprawie modernizacji linii kolejowych strategicznych dla rozwoju województwa opolskiego i południowo-zachodniej Polski.

Na początku sesji marszałek Szymon Ogłaza, rekomendował do zarządu województwa – zgodnie ze wskazaniem PSL – Marcina Oszańcę. Przypominał, że do tej pory pełnił on funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w urzędzie marszałkowskim, odpowiadając  za sprawy związane z rolnictwem, rozwojem i odnową wsi oraz wydatkowaniem funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W głosowaniu tajnym kandydat nie otrzymał jednak wystarczającej liczby głosów i nie został wybrany na tę funkcję.

Po przerwie, o którą zawnioskował marszałek, zgłosił on do zarządu województwa obecnego wiceprzewodniczącego sejmiku, Antoniego Konopkę. Antoni Konopka był już  wicemarszałkiem, a następnie członkiem zarządu województwa, gdzie zajmował się sprawami ochrony środowiska, rozwoju wsi i rolnictwa, programem odnowy wsi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tajnym głosowaniu otrzymał 16 głosów i tym samym został nowym członkiem zarządu.

Apel w sprawie modernizacji linii kolejowych

Ważnym punktem było też przyjęcie przez sejmik apelu w sprawie modernizacji linii kolejowych strategicznych dla rozwoju województwa opolskiego i południowo-zachodniej Polski. Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt apelu  w sprawie kontynuacji pierwotnej koncepcji komponentu kolejowego CPK, który przedstawił na sesji radny Jerzy Czerwiński. Jednak obradująca przed sesją Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi zaproponowała, by w związku z trwającą dyskusją i analizami, dotyczącymi rozwoju transportu kolejowego w Polsce,  rozszerzyć ten apel o wskazanie wszystkich istotnych z punktu widzenia regionu linii kolejowych. Jak mówił przewodniczący komisji Tomasz Zeman, ważne jest, aby podczas planowania zmian związanych z  infrastrukturą transportu publicznego pamiętać o najmniejszym, ale bardzo  istotnym z punktu widzenia  transportu transgranicznego, województwie opolskim. Dlatego radni w apelu podkreślili konieczność pilnej modernizacji następujących linii kolejowych: nr 287 Opole Zachodnie – Nysa, która wymaga elektryfikacji;  nr 61, 144, 287 na odcinkach Lubliniec – Fosowskie – Opole Główne – Nysa, która w celu zwiększenia przepustowości wymaga budowy drugiego toru; nr 288 Nysa – Brzeg, która już posiada sfinansowaną z RPO dokumentację projektową; nr 137 (czyli tzw. magistrali podsudeckiej; nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne, która dałaby możliwość bezpośrednich połączeń z Opola do lotniska w Pyrzowicach oraz  linii nr 301 i 293 na odcinku Opole – Kluczbork, która również  posiada dokumentację projektową. Jak mówił marszałek Szymon Ogłaza, wskazane apelu dwie pierwsze linie komunikują tę część Polski ze stolicą oraz planowanym Centralnym Portem komunikacyjnym i opisywane są w dokumentach dotyczących CPK jako tzw. „szprycha nr 8”. – To dobry moment do podjęcia takiego apelu i takiego kompleksowego przedstawienia naszych potrzeb związanych z transportem kolejowym – podkreślał marszałek. Radni przegłosowali zmiany przyjęte przez komisję.

Apel sejmiku województwa opolskiego w sprawie modernizacji linii kolejowych

Pomoc finansowa dla Głubczyc

Na wniosek burmistrza Głubczyc radni przychylili się do prośby o udzielenie pomocy finansowej gminie na realizację zadania pn.: „Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach”. Jest to drugi etap odbudowy wpisanego na listę zabytków dworca kolejowego w Głubczycach. Jak informował we wniosku burmistrz, realizację prac podzielono na etapy, na które pozyskiwano fundusze z różnych źródeł. Obecnie trwają prace związane m.in. z robotami rozbiórkowymi i konstrukcyjnymi, wykonaniem stropów, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej. Docelowo, w budynku dworca mieścić się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Radni zgodzili się na przekazanie na ten cel 400 tysięcy złotych z budżetu województwa.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy